De store konsulenthuse har forsket meget i projekter. Den sørgelige statistik siger, at 2/3 af alle projekter fejler. Men hvorfor fejler projekter egentlig?

Hvem skal være projektleder?

Projektledelse har i mange år været en af de her discipliner, hvor chefen ser ud over sin organisation, og lader valget falde på en fagligt dygtig person. For en fagligt dygtig person skal da nok kunne få projektet til at lykkes, ikke? Vedkommende ved jo alt om det, der skal ske, så det kan kun blive godt.

Projektet eller ledelsen

Og det er så her, vi skal se på, hvad projektledelse egentlig betyder. Handler det om projektet, eller handler det om ledelsen?

Min hypotese skal være, at flere projekter fejler på grund af ledelsen af projekter, end projekter, der fejler på grund af selve projektets karakter. For vi skal jo have det nye IT-system, erobre det nye salgsmarked, udvikle det nye produkt, have bygget det højhus…

Manglende udvikling er afvikling.

Hvad er projektledelse

Ledelse af et projekt handler om at sætte sig ud over og op over indholdet af projektet for at sikre overblikket, fremdriften og – frem for alt – ledelsen af projektet OG teamet.

Projektledelse er en disciplin i administration og multitasking.

Projektledelse handler om at lade projektteamet tage sig af detaljerne, og i stedet holde fokus på projektmålet: Levering af det definerede mål af den definerede kvalitet inden for ressource- og budgetrammer, og senest til den aftalte deadline.

Fageksperten er sin egen værste fjende

Når virksomheden sætter IT-udvikleren til at drive IT-projektet, Kvalitetschefen til at udvikle det nye kvalitetsledelsessystem eller Salgschefen til at erobre det næste eksportmarked, går der fagnørderi i projektet.

Misforstå mig ikke – projekter har brug for fageksperter. Men ikke som projektledere, for det er ikke det, de er bedst til.

Fageksperter dykker lynhurtigt ned i det, de er bedst til. Detaljerne i projektet. De mister fokus på målet og ledelsen af teamet.

Hvorfor er der så mange fageksperter, som leder projekter?

Mit bud skal være, at virksomhederne enten:

  • ikke anerkender projektledelse som en disciplin
  • mangler ressourcer

Men vi uddanner jo vores egne projektledere

Jeg kender mange eksempler på virksomheder, som uddanner internt personale til at være projektledere. Men igen peger pilen på fageksperterne.

Hvis Børge får en projektlederuddannelse, så kan han sagtens lede et projekt. Uagtet, at Børge i øvrigt ikke er den bedste til at motivere et team og allerhelst vil nørde med detaljerne i stedet for projektrapporter og overordnede styringsværktøjer.

Faglig ekspertise er en sten i skoen for den internt udnævnte projektleder.

Hvad er løsningen?

Manglende erkendelse af en projektleders vigtigste egenskaber medvirker til, at projekter fejler og ender med at koste meget mere, end hvis en dedikeret, uddannet projektleder havde stået i spidsen fra starten.

Virksomhederne glemmer, at interne ressourcer også koster penge. Og de kan koste mange penge. Hvis Børge og Børges kolleger bruger 4 måneder på et projekt, der ender med at fejle, har virksomheden mistet mere end et fejlet projekt. Den har mistet dyrebare personaleressourcer, som kunne have været anvendt langt bedre i organisationen.

Næste gang I starter et projekt, så overvej en ekstra gang, hvem der skal være projektleder.

Vælg en projektleder, som:

  • har succesfulde projekter bag sig
  • ikke er fedtet ind i dagligdagen på virksomheden
  • ikke er fagekspert
  • har som primære egenskaber evnen til at bevare overblik og styring
  • forstår at motivere og sikre fremdrift

For at tage kommentarerne i forkøbet: Jeg er helt klar over, at der er mange både interne og eksterne årsager til, at et projekt kan fejle. Men det er min erfaring, at udnævnelsen af den forkerte projektleder er en meget vigtig, og desværre også ofte overset faktor.