Rundt omkring i danske virksomheder står der mange dybe tallerkener. Og med dyb tallerken hentyder jeg ikke til et stykke porcelæn. Den her dybe tallerken er:

  • den gode idé
  • det kreative påfund
  • en lappeløsning

Den dybe tallerken er kort fortalt en enkelt medarbejders løsning på et problem i medarbejderens hverdag, enten internt eller eksternt overfor kunder og samarbejdspartnere.

De eksterne løsninger kan opstå, når medarbejderens kunde efterspørger en løsning, som medarbejderens egen organisation ikke stiller til rådighed. Det kan være et simpelt skema med information eller et større beregningsark.

De interne idéer løser et konkret problem i medarbejderens egen hverdag. Alt fra et system til at holde styr på underleverandører til projektledelses-skabeloner.

Risikoen for individuelle lappe-løsninger opstår specielt i større, silo-opdelte organisationer

Når porcelænet hober sig op i organisationen

Der opfindes mange dybe tallerkener rundt omkring i danske virksomheder. Jo større og mere silo-opdelt organisationen er, jo flere individuelle løsninger opstår i al ubemærkethed.

Det er ikke usædvanligt, at de samme dybe tallerkener opfindes af flere medarbejdere rundt omkring i den samme organisation. Små variationer, men i bund og grund den samme løsning.

Dybe tallerkener opstår sjældent af ond vilje. Tværtimod.

Medarbejderen forholder sig aktivt til et problem og søger at løse det efter bedste evne. Og er i mange tilfælde uvidende om, at en kollega allerede har tænkt samme tanke og måske endda løst problemet.

Men hvorfor deles idéerne ikke?

Fire årsager til dårlig vidensdeling i organisationer

Kan du nikke genkendende til udfordringen med dybe tallerkener? Har du tænkt over, hvorfor de opstår?

Det sker typisk, når ledelsen:

  1. direkte eller indirekte accepterer manglende vidensdeling
  2. ikke skaber forståelse blandt medarbejderne for nødvendigheden af og fordelene ved ensartet standard
  3. ikke forstår at identificere og implementere de bedste løsninger på tværs af organisationen
  4. ikke hylder deling af den gode idé

Hvordan fremmer vi så vidensdeling?

Ledelsen i danske virksomheder skal ud i organisationen og tale med sine medarbejdere. Ud at mærke efter. Ud at høre, hvilke udfordringer medarbejderne sidder med. Ud at identificere de mange gode, individuelle tiltag – og rense ud i de dårlige.

Den fælles værkstøjskasse

Ledelsens opgave er herefter at sikre en kultur på arbejdspladsen, som faciliterer idé-udvikling.

En kultur hvor den enkelte medarbejder ikke føler, at han/hun skal vogte over sin egen gode opfindelse.

En kultur hvor medarbejderne kan se fordelen af, at de gode idéer er synlige og til brug for alle.

Og af den kultur skal opstå en fælles værktøjskasse, der kan indeholde de bedste dybe tallerkener – og have plads til mange flere.

I en tid, hvor de menneskelige ressourcer er den dyreste udgift i en virksomhed, vil der være mange penge at spare på optimering af vidensdeling.

Få en gang for alle ryddet ud i porcelænet, så det bedste står tilbage, kan bruges af alle, og løbende vedligeholdes.