LEAN som begreb går tilbage til 1960’erne, hvor Toyota i Japan indførte en ny og anderledes produktionsfilosofi. Toyota Production System (TPS) dannede grundlag for det, vi i dag kender som LEAN.

LEAN handler om at identificere de arbejdsgange i værdikæden, der reelt set bidrager til at skabe værdi for kunden. Tanken bag systemet var at optimere arbejdsgangene på fabriksgulvet, altså i produktionen.

Grundtanken bag LEAN er god – men LEAN kan skade din bundlinje, hvis du ikke tænker dig om.

LEAN er ikke altid det nye sort

I de senere år, er LEAN blevet en af de helt store buzz-ord. Alt skal optimeres.

Ledelsen og LEAN-konsulenterne ser nemlig ikke kun på værdikæderne i produktionen, men nu skal kontoret også LEAN’es. Alt kan og skal vendes og drejes. Arbejdsrutiner, arbejdstid, effektivitet osv.

Mere effektive arbejdsrutiner på kontoret betyder, at der kan skæres fedt fra.

Men hvad er det, vi skærer fra? Hvad er det der, på papiret, ikke skaber direkte værdi for kunden?

LEAN slår kreativiteten ihjel

Danske virksomheder skal være innovative for at overleve i det globale marked. Det er ikke nok, og ikke godt nok, at være effektiv. Vi kan automatisere og procesoptimere den del af produktionen, som stadig ligger i Danmark. Men vi er et videnssamfund, og den viden, skal vi passe på med at effektivisere for meget.

Når vi effektiviserer arbejdsprocesserne, skærer vi det fra, som ikke skaber værdi for kunden her og nu. Og ofrer kreativiteten på effektiviseringens alter.

Kreativitet skaber ikke målbar værdi på den korte bane.

Tænk langsigtet og overlev

Denne artikel har ikke til formål at devaluere værdien af LEAN. Tværtimod. Jeg har gennem min karriere set mange eksempler på spild og værdiløst arbejde, som sagtens kunne fjernes uden at påvirke virksomhedens langsigtede overlevelse. Og som uden tvivl også kunne bidrage til en bedre indtjening.

Men der, hvor effektivisering og LEAN-tankegang skader organisationen, er når ledelsens jagt efter positive tal på bundlinjen, skærer for dybt.

Udvikling, differentiering og innovation bunder i kreativitet. Og kreativitet tager tid. Kreativitet opstår i skæve situationer på usædvanlige steder.

For at være kreativ og se tingene på en anden måde, skal man bryde ud af de faste mønstre (Edward de Bono)

Kreativitet er grobunden for den næste store idé

Kreativitet er det, der kan gøre forskellen i et digitaliseret innovationssamfund. Kreativitet er grobunden for den næste store idé. Kreativitet opstår med garanti ikke, når personalet presses ind i faste rammer.

Det er de færreste, der får en genial idé, når de kæmper sig igennem dagens faste rutiner i et låst system.

Som virksomhedsleder skal du tænke dig om, inden du over-effektiviserer. Det gør måske en forskel på dette års bundlinje og næste års budget. Men hvis du ikke giver dine medarbejdere tid, plads og mulighed til at tænke kreativt og dermed skabe innovation, så bliver du overhalet indenom.

Mere af det samme giver ikke nye resultater. Tid er nødvendig for at sikre kreative tanker, innovation og et solidt ståsted på fremtidens markedsplads.

Giv dine medarbejdere tid til at tænke kreativt.