Har du tænkt over, hvad der sker, hvis du bliver uarbejdsdygtig, og du har din egen virksomhed?

Jeg oplevede i 2017 at blive uarbejdsdygtig i flere måneder. Jeg håber, at mine erfaringer fra et usmidigt system kan hjælpe dig til at sikre dig. Hvis nu.

Pludselig og længerevarende sygdom kan slå benene væk under en mindre virksomhed.

Min situation

Jeg var i gang med at opbygge en iværksættervirksomhed, og geninvesterede den lille smule indtægt jeg havde i virksomheden. Tanken var, at vi på sigt skulle kunne leve af virksomheden. Indtil da klarede vi os af min mands løn.

Virksomheden var oprettet som et anpartsselskab, og jeg var eneste ansatte.

Otte måneder efter opstarten mister jeg min mand. Uventet og uden varsel. Jeg var ude af stand til at forholde mig til andet end det allermest nødvendige, og havde ingen overskud til min virksomhed.

Hvad skulle jeg leve af?

De første par uger skænkede jeg ikke økonomien de store tanker. Men på den anden side var jeg nødt til at forholde mig til de barske realiteter. Og de barske realiteter var, at der ingen hjælp var at hente.

  • Jeg blev anbefalet at melde mig syg til kommunen. Efter indberetning x2 (både som min egen arbejdsgiver og som ansat) gik ansøgningen afsted. Nogle dage senere ringede kommunen. Masser af sympati, men nedslående tilbagemelding. Da jeg ikke havde udbetalt mig selv nogen nævneværdig løn, så var der ikke noget at beregne sygedagpenge ud fra. Ingen hjælp at hente
  • Min indtægtssikring hos Virksom, fagforening for selvstændige, dækkede ikke psykisk uarbejdsdygtighed. Havde jeg da bare brækket et ben, var tilbagemeldingen. Men sorg – det kunne de ikke gøre så meget ved. Ingen hjælp at hente
  • Samme melding fra A-kassen. Min hovedbeskæftigelse var at drive virksomhed. Hvis jeg ønskede dagpenge, så krævede det, at jeg lukkede min virksomhed ned. Fuldstændigt. Det ville betyde opgørelse af aktiver, inddragelse af advokat, revisor m.v. Og når først nedlukningen var godkendt, så ville jeg kunne få dagpenge EFTER 3 ugers karantæne. Men jeg vidste på det tidspunkt slet ikke, om jeg ville lukke min virksomhed. Ingen hjælp at hente

Hovedet mod en mur

Efter at have rendt hovedet mod en mur alle vegne, kapitulerede jeg. Hvis jeg skulle have en indtægt, så måtte jeg hurtigst muligt blive arbejdsdygtig igen. For jeg var pludselig den eneste i husstanden til at tjene penge. Og trods masser af både sympati og empati, så var slutfacit det samme.

Der var ingen hjælp at hente

Jeg havde valgt det forkerte erhverv. Jeg havde valgt at blive iværksætter og forsøge at skabe noget for egne midler og med egen kraft.

Her er jeg i dag

I dag, otte måneder senere, er jeg stadig selvstændig. Mit iværksætter-eventyr er foreløbigt parkeret. Jeg arbejder i stedet som konsulent inden for strategisk markedsføring og kommunikation, og kan udbetale mig selv en løn, som jeg næsten kan leve af.

Min oplevelse har sat spor, og jeg har taget en endnu mere proaktiv holdning til at sikre mig selv.

Seks ting enhver iværksætter bør gøre for at sikre sig ved sygdom

1 – Lønkontrakt

Hav en lønkontrakt, også selvom du ”bare” har ansat dig selv (gælder kun for selskaber – IVS, ApS m.v.). I lønkontrakten skal du definere hvor længe og hvor meget løn du udbetaler ved (din egen) sygdom. I udgangspunktet, så skal din virksomhed betale løn til dig i de første 30 dage af din sygdom. Efter 30 dage har din virksomhed krav på refusion fra kommunen (sygedagpengesats) så længe du er syg, hvis din kontrakt siger, at din virksomhed skal betale vedvarende løn under sygdom. Hvis ikke, så skal den ansatte, som kan være dig selv, søge om sygedagpenge fra kommunen (og det er dem, der beregnes på baggrund af din historiske lønudbetaling til dig selv fra din virksomhed)

2 – Sygedagpengeforsikring

Tegn en sygedagpengeforsikring. Den er billig og betyder, at Udbetaling Danmark refunderer din lønudgift ved sygdom (se link i slutningen af denne artikel)

3 – Løn

Forsøg at udbetale dig selv en løn. Alt for meget beregnes på baggrund af din løn, så her er lidt bedre end intet. I den situation jeg stod i, kunne jeg få 37 kr. i ugen fra kommunen i sygedagpenge (før skat), fordi jeg havde valgt at lade pengene arbejde i virksomheden frem for at udbetale en løn til mig selv

4 – Indtægtssikring hos fagforeningen

Tjek hvad den dækker. Virksom reklamerer med gratis sikring i det første år som medlem. Men den dækker langt fra al form for uarbejdsdygtighed

5 – Sygdom

Husk at melde din ansatte syg, også selvom det er dig selv. Der er forskellige frister for, hvornår du senest skal indberette sygdom. Sygemeldingen skal ske digitalt via NemRefusion. Uden sygemelding ingen sygedagpenge

6 – Sygedriftabsforsikring

Sådan en har jeg tegnet nu. Den er ikke billig, men til gengæld dækker den, hvis jeg pludselig ikke kan arbejde. Mit konsulentarbejde er fundamentet for hele min omsætning. Hvis jeg ikke kan arbejde, så kan jeg ikke dække de faste udgifter i min virksomhed. Sygedrifttabsforsikringen udbetaler et mindre, men fast beløb til min virksomhed i op til 12 måneder, hvis jeg ikke kan arbejde.

Jeg håber, at mine erfaringer kan hjælpe dig, så du ikke står i en tilsvarende økonomisk situation ved midlertidig uarbejdsdygtighed. For vi er bare mere sårbare, os selvstændige. Og systemet er ikke gearet til at håndtere syge iværksættere.

Har du sikret dig selv – hvis nu? Har du oplevet at blive syg og være uden dækning? Hvad gjorde du?

Læs mere om sygedagpengeforsikring og frister for sygemelding.