Skat og aktier

2024-06-09T15:05:53+02:00

Skat og aktier hænger desværre rigtigt meget sammen, selvom det kan virke totalt overskueligt, hvordan og hvor meget. Specielt når det gælder fonde og ETF er der så mange regler og undtagelser, at man næsten mister pusten.

Jeg har forsøgt at skrive min viden om skat og aktier på så almindeligt dansk som muligt. Desuden har jeg lagt link ind til nogle sider, som du bør kende, hvis du investerer i fonde / ETF eller obligationer.

Senest opdateret: Juni 2024

Ofte stillede spørgsmål om skat og aktier

Hvordan beskattes udbytte?2022-01-16T07:53:45+01:00

Udbytte beskattes som

 • Aktieindkomst, hvis udbyttet stammer fra en aktie eller en aktiebaseret fond, som er med på SKATs positivliste
 • Kapitalindkomst, hvis udbyttet stammer fra en obligation eller en obligationsbaseret fond, som ikke er med på SKATs positivliste

Det betyder, at skatten på udbyttet følger den aktuelle skattesats for aktieindkomst (27-42%) eller kapitalindkomst (37-42% plus evt. kirkeskat).

Når du får udbetalt udbytte, vil der i flere tilfælde allerede være trukket udbytteskat.

Danske aktier og investeringsfonde

Din bank / investeringsplatform trækker 27%, som svarer til skatten på aktieindkomst op til den aktuelle bundgrænse for din samlede indtægt fra gevinst ved salg, lagerbeskatning og udbytte (fratrukket tab fra salg og underskud fra lagerbeskatning).

Hvis din samlede indtægt for året overstiger bundgrænsen, så skal du betale 42% af den del, som overstiger bundgrænsen. Det er derfor ikke sikkert, at de 27% udbytteskat, som allerede er trukket, dækker din aktieindkomstskat.

Udenlandske aktier

Her gælder, at du betaler skat af udbytte ud fra hvor selskabet har hovedsæde (hovedkontor). I langt de fleste tilfælde betyder det, at din bank eller investeringsplatform tilbageholder 15%, som er den sats Danmark har lavet aftale med mange lande om.

Det betyder ikke, at du så kan nøjes med at betale 15%. SKAT godskriver 15% allerede betalt udbytteskat ved årets skatteopgørelse og opkræver derefter forskellen fra de 15% til enten 27% eller 42% aktieindkomstskat.

Nogle lande opkræver mere end 15% udbytteskat

Vær opmærksom på, at enkelte lande opkræver mere end de 15% i udbytteskat. Du kan søge om at få forskellen tilbagebetalt, men du skal selv ansøge det pågældende lands skattemyndigheder om refusion af forskellen fra de 15% (og hvem orker lige at gøre det…)

Eksempler:

 • Finland: Tilbageholder 35%
 • Schweiz: Tilbageholder 35%
 • Tyskland: Tilbageholder ca. 26%

Tjek de nyeste satser – det kan have ændret sig

ETF

Her gælder, at du betaler skat af udbytte ud fra hvor selskabet har hovedsæde (hovedkontor), ligesom under udenlandske aktier.

Mange af de populære ETF i Europa har hovedsæde i Irland eller Luxembourg, hvor skatten på udbytte er 0%. Det betyder ikke, at du slipper for at betale skat af udbyttet. SKAT enten 27% eller 42% aktieindkomstskat af udbyttet ved opgørelse af årets skat.

 

 

Hvor finder jeg SKATs liste over fonde (positivliste)?2024-06-09T15:05:57+02:00

Du kan finde årets liste over godkendte, aktiebaserede fonde / ETF her:

https://skat.dk/media/hdylxyjl/abis-listen-27052024.xlsx

Læs mere om SKATs liste her.

Hvad er UCIT godkendelse?2021-08-20T11:09:11+02:00

Investerer du i ETF’er? Så er det en god idé at sikre, at fonden er UCIT godkendt. Det kan du se meget nemt ved at UCIT indgår i fondens navn.

UCITS betyder “Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities”, og betyder at investeringsfonden / ETF lever op til EUs fælles regler.

Hvis en investeringsfond eller ETF opfylder UCITS-direktivet kan den markedsføres i alle EU-lande.

Hvad er SKATs positivliste?2021-08-24T11:30:06+02:00

SKAT udgiver hvert år en liste (Excel-ark) over de fonde / ETF, som SKAT godkender til beskatning som aktieindkomst.

Listen tager ikke stilling til om beskatningen skal ske som lagerbeskatning eller realisationsbeskatning. Det er udelukkende om skatteafregningen skal ske efter skattesatsen for aktieindkomst (27-42%) eller skattesatsen som kapitalindkomst (37-42%).

Hovedreglen for aktieindkomst og kapitalindkomst

Hovedreglen er, at en fond, som indeholder mere end 50% obligationer skal beskattes som kapitalindkomst og en fond som indeholder mere end 50% aktier skal beskattes som aktieindkomst. Derfor siger man også at en fond er obligationsbaseret eller at fonden er aktiebaseret.

Det er altid en god idé at tjekke om din fond / dine fonde er på listen uanset. Det er nemlig fondsudbyder, som har ansvar for at ansøge om og dokumentere, at fonden skal på listen. En helt ny fond kan derfor godt være aktiebaseret og alligevel ikke være med på SKATs positivliste, fordi den ikke nåede med inden deadline.

Hvad betyder realisationsbeskatning?2021-08-20T11:11:02+02:00

Realisationsbeskatning betyder, at du betaler skat af gevinsten den dag, du sælger din aktie eller investeringsfond. Tilsvarende kan du først trække tabet fra den dag, du sælger din aktie eller  fond.

Gevinst og tab gøres først op den dag du sælger

Det er derfor, man taler om en realiseret gevinst eller et realiseret tab, så længe du stadig ejer din aktie eller fond. Så længe du stadig er ejer, så kan din gevinst i dag ændre sig til et tab i morgen – det er først den dag du sælger, at regnestykket bliver gjort op.

Aktier købt før 2006

Det betyder også, at gevinsten – og dermed skatten – kan bliver stor, hvis du har ejet en aktie, fond eller obligation i mange år. Der er specielle regler, hvis du har købt en aktie før 2006. Det kan du læse mere om hos SKAT.

Gennemsnitlig anskaffelsesværdi

Hvis du har købt andele i den samme aktie / fond flere gange over en længere periode, så opgøres din gevinst eller dit tab ved at trække salgsprisen fra GAV (gennemsnitlig anskaffelsesværdi) på dine samlede køb.

Hvad betyder lagerbeskatning?2021-08-24T11:31:09+02:00

Lagerbeskatning betyder, at du betaler skatten af din urealiserede gevinst eller dit realiserede tab hvert år, ligesom hvis du havde købt eller solgt.

Hvad skal lagerbeskattes?

 • Danske investeringsfonde, som er akkumulerende (ikke betaler udbytte)
 • Alle investeringer på en pensionsordning
 • Alle investeringer på en aktiesparekonto
 • ETF (exchange traded funds)

Hvordan beregnes lagerskatten?

KØBSPRISEN

Hvis du ejede din position den 1. januar er “købsprisen” kursen den første handelsdag efter den 1. januar. Hvis det er en position i en anden valuta end dansk, så bruges Nationalbankens valutakurs for din position på den første handelsdag efter 1. januar.

Hvis du køber positionen i løbet af året, så er købsprisen din faktiske købspris, og en eventuel vekselkurs Nationalbankens valutakurs på den dag du køber positionen.

SALGSPRISEN

Hvis du sælger din position i løbet af året, så er salgsprisen den faktiske salgspris.

Hvis du ikke sælger din position i løbet af året, så beregnes årets lagerskat af forskellen på den beregnede eller faktiske købspris (se ovenfor) og værdien af din position på den sidste handelsdag for året.

Eksempler på lagerbeskatning for 2021

10 andele i iShares Global Water købt den 10. oktober 2020.

Andelene beholdes hele året

 • Købspris = kursen den 4. januar 2021 x EUR kursen den 4. januar x 10 andele
 • Salgsprisen = kursen den 30. december 2021 x EUR kursen den 30. december x 10 andele
 • Salgspris – købspris = Gevinst eller tab

Andele sælges den 19. august 2021

 • Købspris = kursen den 4. januar 2021 x EUR kursen den 4. januar x 10 andele
 • Salgsprisen = kursen den 19. august 2021 x EUR kursen den 19. august x 10 andele
 • Salgspris – købspris = Gevinst eller tab

 

Er det bedst at undgå lagerbeskatning?2021-08-20T10:32:59+02:00

Det er ikke nødvendigvis en fordel at undgå lagerbeskatning.

Fordele ved lagerbeskatning

 • Du får fradrag for et tab i det år tabet sker uden at skulle sælge din position – som måske stiger igen
 • Du får fordelt skatten ud over en længere periode

Ulemper ved lagerbeskatning

 • Du skal have penge til at betale skatten hvert år – det kan betyde, at du skal sælge positioner, hvis du er fuldt investeret
 • Værdien af dine positioner stiger og falder ikke kun med selve kursen, men også med forskellen i valutakurserne, hvis du eksempelvist handler udenlandske ETF

Bemærk, at pensionsopsparinger og aktiesparekonto altid lagerbeskattes.

Skattesatser 2024

Aktieindkomst

0%
Op til 61.000 kr.*
0%
Over 61.000 kr.*

* Hvis du er gift og din ægtefælle ikke bruger hele sit bundfradrag, så bliver resten automatisk overført til dig, inden din aktieindkomstskat beregnes.

Hvordan udregnes aktieindkomsten?

Kapitalindkomst

0%*
Skattesats eller op til 50.500 kr. hvis du betaler topskat
0%*
Over 50.500 kr. (kun for dig, der betaler topskat)

* Hvis du er medlem af Folkekirken, bliver der lagt kirkeskat til procentsatsen.  Læs mere her.

Hvordan udregnes kapitalindkomsten?

Fonde / ETF

Beskatning fonde ETF

Du er ikke alene, hvis du har svært ved at gennemskue, hvordan en fond skal beskattes. Illustrationen ovenfor dækker de mest almindelige typer investeringsfonde / ETF – og vigtigst af alt, om hvordan de bliver beskattet. Du kan læse mere om de forskellige begreber i Ofte stillede spørgsmål om skat og aktier ovenfor.

Aktiesparekonto

0kr.
Max. indskud i alt
0%
Årlig skat

Du kan oprette din aktiesparekonto i din bank eller via SAXO. Nordnet tilbyder endnu ikke en aktiesparekonto. Jeg har min aktiesparekonto i SAXO, hvor det var hurtigt og gratis at oprette. Jeg kender desværre ikke bankernes betingelser for oprettelse og drift af aktiesparekonto (gebyrer m.v.).

Ingen valutakonto på en aktiesparekonto

Aktiesparekontoen er i danske kroner, så hvis du handler udenlandske aktier / ETF, betaler du et vekselgebyr udover den almindelige kurtage (handelsgebyr). Din saldo vil derfor også være i danske kroner, og kan svinge afhængigt af den aktuelle valutakurs, hvis du eksempelvist har amerikanske aktier.

Husk penge til årets skat

Du må handle alt det du vil, og du må sætte penge ind og hæve penge igen – men du må aldrig indbetale mere end det maksimale indskud plus eventuelt årets skat, når skatten er opgjort. Hvis din aktiesparekonto er investeret fuldt ud, og du ikke har ekstra penge til at betale årets skat, så skal du altså sælge ud af dine positioner på kontoen, så der er tilstrækkeligt med kontanter til at betale skatten.

Specielle forhold ved en aktiesparekonto

 • Du må købe børsnoterede aktier

 • Du må købe børsnoterede fonde, som er på SKATs liste

 • Du må IKKE købe obligationsbaserede fonde
 • Udbytte og værdistigning lagerbeskattes

 • Du må indbetale årets skat udover det max tilladte indskud, MEN skatten skal indbetales senest året efter, at skatten er beregnet (dvs. betaling i 2022 for skat i 2021)

Aldersopsparing

0kr.
Max. indskud i 2024
0kr.
Max. indskud i 2024 hvis <7 år til folkepension*
0%
Årlig skat

* Forudsat at du ikke allerede modtager udbetalinger fra en fradragsberettiget pensionsordning (eks. ratepension).

Du kan oprette din aldersopsparing i din bank, pensionsselskab eller hos Nordnet. SAXO tilbyder endnu ikke en aldersopsparing. Jeg har min aldersopsparing i Nordnet, hvor det var hurtigt og gratis at oprette. Jeg kender desværre ikke bankernes / pensionsselskabernes betingelser for oprettelse og drift af aldersopsparing (gebyrer m.v.).

Månedsopsparing på aldersopsparingen

En fordel ved at have aldersopsparingen er, at du kan bruge Nordnets månedsopsparing på din aldersopsparing. Det betyder, at du kan investere årets beløb uden kurtage og fordelt over året (reducerer din risiko for kursudsving). Den løsning forudsætter selvfølgelig, at du køber en eller flere af de fonde, som Nordnet tilbyder i sin månedopsparing, og at du holder bremser månedsopsparingen inden årets max beløb er investeret.

Ingen valutakonto på en aldersopsparing

Aldersopsparing er i danske kroner, så hvis du handler udenlandske aktier / ETF, betaler du et vekselgebyr udover den almindelige kurtage (handelsgebyr). Din saldo vil derfor også være i danske kroner, og kan svinge afhængigt af den aktuelle valutakurs, hvis du eksempelvist har ETF i euro.

PAL-skatten

Skatten på din aldersopsparing hæves hvert år i januar fra din pensionskonto. Du må ikke indsætte ekstra til betaling af skatten – den skal kunne dækkes af eksisterende indestående op til det maksimale årlige indskud. Har du ikke kontanter på kontoen, må du derfor sælge ud af din beholdning.

Specielle forhold ved en aldersopsparing

 • Du må have et ubegrænset antal aldersopsparinger, men KUN indbetale på en aldersopsparing hvert år

 • Du må max indbetale det tilladte årlige beløb – indbetaler du for meget, skal du betale en afgift på

  • 20% (>7 år til folkepensionsalder)
  • 40% (<7 år til folkepensionsalder)
 • Indbetalingen giver IKKE fradrag i din personlige indkomst og udbetalingen er SKATTEFRI

 • Udbetaling før pensionsalder medfører afgift (se ovenfor) medmindre du eksempelvist har fået tilkendt førtidspension

 • Hvis du eller én anden i din husstand modtager sociale ydelser, der er afhængige af indkomst, som for eksempel førtidspension eller folkepension, kan ydelserne blive sat ned, hvis du indbetaler til en aldersopsparing i stedet for til en ratepension eller livsvarig pension

 • Udbetalingen ved pension skal IKKE modregnes folkepensionen

 • Udbytte og værdistigning lagerbeskattes uanset typen af positioner (dvs. alle aktier, danske fonde, ETF osv)

 • Investeringsplatform / bank / pensionsselskab indberetter skattebeløbet til SKAT.

DISCLAIMER

Alle artikler, tips og gode råd er min subjektive anbefaling som privatinvestor. Jeg yder ikke finansiel vejledning eller tager betaling for finansielle ydelser. Vælger du at følge mine anbefalinger er det for egen regning og risiko. Er du i tvivl om din risikoprofil eller andre forhold af mere økonomisk karakter, er mit forslag, at du kontakter en professionel finansiel rådgiver, enten en uafhængig eller i din bank.

Dorthe Snow Heimbürger, privatinvestor
Go to Top